Genel Blog

Teknik personelin yan ödemesi nasıl belirlenir?

14

Teknik personelin yan ödemesi nasıl belirlenir?
Soru: 2016 Ağustos ayından beri unvan sınavı ile Matematikçi kadrosuna atanmış bulunmaktayım. Sizin maaş hesaplamanız ile kurumun hesapladığı aylık arasında ayrım var ve 5 yıldan beri hiç değişmedi. Şöyleki;
Memurlar.net yan ödeme aylığını 2175 olarak hesaplıyorsunuz. (114.35 ?)
Kurum bağlı ödeme aylığını 1750 olarak hesaplıyor.(92.01 ?)
Hangisi doğru anlamadım. Tezgâhtar olursanız sevinirim.

Cevap: Ilk Önce ücret robotu uygulamamızın sürekli güncellendiğini, keza bireysel kullanıcılara ayrıca de kurumlara büyük bir rahat sağladığını spesifize etmek isteriz. Fazla sayıda ödeme unsurundan oluşan ve hesaplaması uzmanlık gerektiren maaş hesabının başvuru ile birkaç basit adımda pratik ve dürüst bir şekilde hesabı mümkün bulunmaktadır. Maaş unsurlarının sayısının çok olması yanına şahsi çok pozitif değişkeni de içermesi sebebiyle her memurun maaşının yüzde yüz kesinlikte hesaplanması mümkün olamamaktadır. Bu koşul uygulamanın eksikliğinden yok, şahsi durumların tamamiyle öngörülememesinden kaynaklanmaktadır.

Devlet memurlarına ödenen maaş unsurları arasında bulunan ve alt ödeme olarak bilinen zam puanları 657 sayılı Kanunun 152. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’da düzenlenmiştir. Karara ekli I Sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünde yer alan iş güçlüğü ve temininde zorluk zammı puanlarından kullanmak için Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunmak zorunludur. Fakat, teknik personel için öteki hizmet sınıflarından farklı bir uygulamaya gidilerek zam puanları unvan ve/veya derece yerine unvan ve hizmet süresi dikkate alınarak belirlenmiştir. Hizmet süresi bakımından 5 yıla dek hizmeti olanlar ile 5 yıldan artı hizmeti olanların puanları farklılaştırılmıştır. Başlıca önemli nokta ise bu hizmet süresinin “kendi ihtisas dallarında” geçmiş olmasının zorunlu tutulmasıdır. Bölümün 1 numaralı Not’unda kendi uzmanlaşma dallarındaki hizmet süresinin belirlenmesinde teknik hizmetler sınıfında geçirilen sürelerin alınacağı ifade edilmektedir.

Bu durumda Teknik Hizmetler bölümündeki zam puanlarından kullanmak için toplam memuriyet süresi değil, teknik hizmetler sınıfında geçen hizmet süresi dikkate alınacaktır. Bu ise memuriyete teknik hizmetler sınıfında başlayanlar bakımından sorun oluşturmamakla birlikte başka hizmet sınıflarından unvan değişikliği aracılığıyla geçenler için dikkate alınması gereken özel bir durumdur.

Maaş hesaplama robotu memuriyete atanma tarihi ve halihazırdaki unvana tarafından hizmet süresini hesapladığından, sınıf değiştirerek teknik hizmetler sınıfına atanan memurların zam puanlarında farklılık oluşabilmektedir. Örneğin 2010 yılında GİH sınıfında memuriyete atanan ve 2018 yılında unvan değişikliği sınavı ile teknik hizmetler sınıfında matematikçi kadrosuna atanan memur ile 2010 yılında teknisyen kadrosuna 2018 yılında ise matematikçi kadrosuna atanan memurun bağlı ödemeleri bambaşka olacaktır. İlkinde teknik hizmetler sınıfında 5 sene hizmeti olmadığı için toplam ast ödeme puanı toplamı 1750, ikincisinde ise teknik hizmetler sınıfında 5 yılını doldurduğu için bağlı ödeme puanı toplamı 2175 olarak hesaplanacaktır. Fakat her ikisinin de toplam memuriyet kıdemi aynıdır.

neticede, toplam memuriyet kıdemi 5 yıldan artı olmakla birlikte sonra teknik hizmetler sınıfında bir kadroya atanan ve bu kadroda 5 yılını doldurmayan memurların ast ödemeleri Cetvelde yer alan “5 yıldan eksik hizmeti olanlar” için belli puanlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bu durumda matematikçi kadrosunda 5 yılını tamamlamamış bir memurun iş güçlüğü zammı puanı 775, temininde güçlük zammı puanı ise 975 olarak hesaplanacaktır. Altıncı yıldan itibaren ise bu puanlar sırasıyla 775 ve 1400 olacaktır. Maaş hesaplama robotunda bu nesil detaylara inilmesinin hem programın kullanımını zorlaştıracağını, hem de amacını aşacağını değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Birden fazla yükseköğrenim gören teknik personelin tazminat ve zamları nasıl belirlenir? başlıklı makalemizde arazi, nedir ve tazminat hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.