Genel Blog

Termal Kaynaklı Şekil Hafızalı Polimerler

72

Termal Kaynaklı Şekil Hafızalı Polimerler

Bu gestalt hafızalı polimerler (SMP) beyninde, termoreponsif SMP’ler yeryüzü yaygın tiptir. Termal yerine indüklenmiş dalan hafızalı polimerler, biyomedikal alanlarda ilaç dağıtımı, implante ika, sütür ve yara iyileşmesi kabilinden degaje ayrımsız aplikasyon alanına sahiptir. Termo yanıtlı forma hafızalı polimerlerin genel termomekanik döngüsü, makroskopik düzeyde bazı adımlardan oluşur. Bu adımlar aşağıdaki gibidir: • Programlama • Depolama • …

Bu forma hafızalı polimerler (SMP) ortada, termoreponsif SMP’ler bildirme enli tiptir. Termal yerine indüklenmiş merkez hafızalı polimerler, biyomedikal alanlarda reçete dağıtımı, implante ika, sütür ve üzücü iyileşmesi kabil geniş bir aplikasyon alanına sahiptir. Termo yanıtlı kalıp hafızalı polimerlerin genel termomekanik döngüsü, makroskopik düzeyde kâh adımlardan oluşur. Bu adımlar aşağıdaki gibidir:
• Programlama
• Depolama
• Istirdat
İlk aşamada, eşkâl hafızalı polimerleri otantik ayrımsız şekle dönüştürmektir. İkinci aşamada ise, polimer termal geçiş sıcaklığının (T trans) üzerinde ısıtılır ve bu sıcaklık, erime sıcaklığı Tm veya cam geçiş sıcaklığı Tg mümkün. Polimer T trans halindeyken, muteber benzeri dış güç onu deforme kırat ve termal intikal sıcaklığının altına soğutulur. Soğutulduğunda, eğreti olarak ilkin deforme ergin şekli destek olmak amacıyla makbul bilek kaldırılır. Sonuç aşamada, önceleri deforme ergin hat hafızalı polimer T trans’in üstünde ısıtılır, model köylü kazanımı gözlemlenir ve SMP otantik şekline kavuşur.
Termal Kaynaklı Şekil Hafızalı PolimerlerMoleküler düzeyde, tarz hafızalı polimerler, karşıt bağlantılar ve anahtarlama segmentleri olan iki bileşeni sayesinde tarz hafızası etkisi sunar. Bu SMP’ler, kimyasal kendisine yeraltı sınırlanmış ağları veya fiziksel olarak uymaz mecbur kopolimerleri içerebilir. Fiziki yerine karşıt sınırlı kopolimerler, alelumum anif ve anahtarlamalı segmentlere ehil doğrusal blok kopolimerlerden yapılır. Sürekli şekilleri sert segmentlerle stabilize edilirken, arızi şekli segmentleri değiştirerek sabitlenir. Marjinal bağlantılar, kovalent bağlar ve fiziksel etkileşimler (yani moleküler dolaşıklıklar) eliyle oluşturulur. Kovalent yerine ters angaje kalıp hafızalı polimerler için, malzemelerin yeniden şekillendirilmesi zordur çünkü merkez kovalent bağlarla sabitlenir. Bu cins polimerlere termosetler denir.
Polimer, fiziki yeraltı bağlanma durumunda iki ayrı düzlük içerir ve bu düz, anif ve kalın kafalı dönüşümlü anahtarlama bölümleri olan iki bölümden oluşur. Açık bekçi görevi gören anif segment, sunu yüksek termal geçiş sıcaklığı ile ilgilidir. Tersinir anahtarlama segmenti yahut moleküler anahtarlar, ikinci yeryüzü faziletkâr termal geçiş sıcaklığı ile ilgilidir. Bu kök polimerlere termoplastikler denir. Forma belleği işlemi sırasında anif ve yeğni bölümleri göstermektedir. Hutut açık noktaları gösterir ve dördül noktalar anahtarlama segmentlerini gösterir. Rousseau vd. epoksi polimerlerin (neopentil dialkol diglisidil eter NGDE) ters bağlantı yoğunluğunu ve zincir esnekliğini değiştirerek ayarlanabilir içki geçiş sıcaklıklarına sahip olduğunu bildirmiştir. Ayrıca 89 o C’ye kadar mütebeddil, tam eşkâl sabitliği ve düzelme olduğunu gözlemlemiştir.
Zhou vd. PDLLA/HA (poli D, L-laktit ko-glikolid/hidroksiapatit) kompozitlerinin istenen forma belleği etkilerine cemaat olduğunu ve kompozitlerdeki HA parçacıklarının miktarının gestalt belleğinin ansız kazanılmasında oylumlu bir şan oynadığını bildirmiştir. PDLLA, form hafızası etkisi, dirim bilimsel yerine parçalanabilirlik, biyouyumluluk ve elan olağan kullanılabilirlik özelliklerine sahiptir. Ayrıca HA’nın osteokondüktivitesi kabil özen gururlu özelliklere eş olduğundan, bu kompozitler minimal invaziv cerrahi (MISK), mızrap ve nesiç onarımı üzere biyomedikal uygulamalarda potansiyele sahiptir. Lendlein vd. sırasıyla anahtarlama ve anif segmentler kendisine oligo (ε-kaprolakton) diol (OGL) ve kristalize ihtimalî oligo (p-dioksanon) (ODX) içeren ısıya duygulu tıpkı merkez hafızalı polimer geliştirmiştir.
Bu termoplastik SMP’nin lifi, lifi cansız tıpkı şekilde düğümlemek ve peşi sıra yalın T transmisyonuna yükseldiğinde, sütür büzüştüğünde ve düğüm sıkıldığında yarayı kapatmak amacıyla kullanılmıştır. Bu nedenle, bu tuhaf materyallerin eskimemiş cerrahi cihazlar muhakeme etmek amacıyla kullanılabileceği öne sürülmüştür. Başka tıpkı çalışmada Ashby ve ekibi poli (-kaprolakton) (PCL) ve poli (oktilen adipat-ko-mezo-2,5-diazodipat) hat hafızalı polimerlerin yalın tahvil ile harekete geçirildiğini bildirmişlerdir. Bu yıpranmamış geliştirilmiş SMP’nin biyomedikal alanda potansiyel uygulamaları vardır.

Termal Kaynaklı Şekil Hafızalı PolimerlerTek Yönlü (Koşa) Şekilli Karın Etkisi (1W-SME)

SMP’ye harici tıpkı uyartı uygulandığında, eğreti eşkal mihman bire bir model haline gelir. Ve arızi şekli yine girmek amacıyla bambaşka benzeri dış kuvvet veya ruhsal gerilim gereklidir. Bu muamele, kalıp belleği davranışının kafasız döndürülemez veya tek yanlı olduğunu ve serbest bir uygulama yelpazesine eş olduğunu göstermektedir. Bu muamele aşağıdaki gibidir:
• Polimer eşkâl beyin etkisinin prosedürleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Gestalt belleği olan polimer tıpkısı geçiş sıcaklığına yahut deformasyon sıcaklığına sahiptir.
• SMP’ye tıpkı deformasyon kuvveti uygulanır yani, doldurma yahut gerilim.
• SMP denge altında soğutulur.
• SMP den denge kaldırılır ve eğreti form olan deforme olan forma sabitlenir.
• Biçim sabitlemeden sonra, arızi şekillendirilmiş SMP’nin üzerine hiçbir gerilim uygulanmadığında aynı kurtarma sıcaklığına (Tr) yeniden ısıtılmasıyla format kurtarma elde edilir.
• Serencam olarak, SMP’nin özgün (kalımlı) şekli anlayışsız kazanılır.
amma velakin benzeri suret hafıza işlemi bu prosedürü strateji ederse, buna koşa şekilli bellek etkisi denir. Antrparantez anahtarlama alanları ve termal geçiş sıcaklığı çeşitleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Erime geçişi (T trans = Tm),
• Likit kristalin geçiş (Ttrans = TLC)
• Pencere intikal (Ttrans = Tg)
Sırça geçiş bu termal geçiş sıcaklığı kendisine alınabilir, bununla birlikte, erime ve hazır para billur faz geçişleri genellikle nispeten banal sıcaklıklara işaretlenir. Hat hafızalı polimerin makroskopik şekline bakıldığında, temelli bir şekle erbap olduğunda moleküler zincirleri, SMP konformasyonunun yer yüksek entropisi zımnında termodinamik olarak kararlıdır. SMP, T trans üzerinde ısıtıldığında, zincir hareketliliği tetiklenir. Düşük entropi durumu ve makbul stres sonrası makroskopik merkez değişikliği dolayısıyla, SMP’nin zincir konformasyonları değiştirilir. Serencam adına, SMP T trans altında soğutulduğunda, moleküler zincir segmentleri, henüz bağan entropi durumunun kinetik namına yakalanmasıyla donar. Bunun sonucunda makroskopik eşkâl sabitliği elde edilir. Sonuç aşamada deforme olmuş SMP Ttrans’ın üzerinde ısıtılırken, temas yüklülük uygulanmadığında zincir hareketliliği tekrar devreye girer. Böylece moleküler zincirler arz faziletkâr entropisini geri kazanır.
Esas kendisine tarz hafızalı polimerler, bire bir nev tek yanlı biçim kafa etkisi olan uygulanan takı altında otantik ve eğreti tarz ortada şekillerini değiştirebilirler. tek yönlü hat zihin efektinin başka aynı türü dahi müselles hat yeti efektidir. Müselles gestalt düşünce etkisinin (TSME) ana farkı, orijinal ve arızi şekilleri ortada bire bir vuzuh şekle eş olmasıdır. Ansızın çok aleniyet hat varsa, buna elan karmaşık tıpkı cereyan üretimi üzere çoklu hat belleği etkisi denir. Polimer karışımları, ilkah ve bloke edici kopolimerler, SMP hibritleri ve polimer laminatlar, müselles kalıp belleği etkilerini yönetmenin yollarından bazılarıdır.
Kumar vd. aşılanmış polimer ağının kristalize edilebilir poli canip zincirler içerdiğini ve polinin müselles format hafıza etkisi gösterdiğini bildirmiştir. Antrparantez, polialkenemer ve poliolefin bazlı polimer karışımları Cuevas ve diğerleri tarafından kullanılmıştır. Ve iki yarı kristalli polimer olan üçlü suret hafızalı polimerler yükseltmek için yapılmıştır. Xie vd iki çift şekilli hafızalı polimerden oluşan polimerik koşa tabakalar geliştirmiş ve bu eskimemiş minval hafızalı polimer çift tabakalı üçlü eşkal hafıza etkisi göstermiştir. Antrparantez, Xie, perflorosülfonik asit iyonomerinin malzeme bileşiminde her ayrım olmaksızın ikili, üçgen ve kuartet içeren ayarlanabilir kalıp belleği etkisi gösterebildiğini bildirmiştir.

Termal Kaynaklı Şekil Hafızalı Polimerlerİki Yönlü Tarz Düşünce Etkisi (2W-SME)

Tipik SMP’lerin çoğu tek taraflı format belleği etkisi gösterir. İki cepheli kalıp belleği etkisi olan farklı bir KOBİ türü, hazır para kristal elastomerlerde ve ışıkla çalıştırılan deformasyon polimerlerinde gözlemlenebilir. 2W-KOBİ berenarı yararlı olabilir; fakat efdal maliyeti, hoşgörülü kullanımı amacıyla aynı engel oluşum etmektedir. 2W-SME işleminde, sırasıyla soğutma ve ısıtma sırasında kristalleşmeyle indüklenen bire bir uzama ve erime kaynaklı inkıbaz gözlemlenir. Bu genişlik hazır para billur yapının oluşumundan kaynaklanmıştır. Chen vd. SMP laminatın iki yönlü dalan hatır davranışının 25 ° C’den 60 ° C’ye ısıtıldığında ve 60 ° C’den 25 ° C’ye soğutulduktan sonradan damarı bozuk bükülme ile gözlendiğini bildirmiştir. Lamine katmanlar, poliüretan sergileyen forma belleğinden hazırlanmıştır. Zhou vd. kendi kendine benimseyen poli (oktilen adipat) (POA) geliştirmiştir. Anadan Görme tek yönlü köylü döndürülemez merkez belleğini göstermektedir. Ve bu bunun yanında, bu SMP teshin sırasında tek yanlı tersine çevrilebilir dalan belleği, teshin ve soğutma döngüleri üzerine iki yönlü aksine çevrilebilir dalan belleği oluşturabilir. Bu nısıf kristalli elastomerin kimyasal marjinal bağları, orijinal şeklin ezberlenmesinden sorumludur, fiziksel ağ ise geçici şekli oluşturur.

Yoruma kapalı.