Genel Blog

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

149

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Gümrük ve Tecim Bakanlığı 2011’de kurulan geçmiş namına meydan almış bakanlıktır. Önceki hükümetlerde kâin Gümrükten Sorumlu Mehabet Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı ile kapatılan Uran ve Ticaret Bakanlığının çöz ticaret ile ilişik 4 Umumi Müdürlüğün (İç Ticaret Umumi Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Teşkil Genel Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Umumi Müdürlüğü) birleştirilmesi sonucu kurulmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011’de kurulan ilk yerine düzlük almış bakanlıktır. Esbak hükümetlerde mevcut Gümrükten Mesul Heybet Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı ile mülga Uran ve Tecim Bakanlığının iç ticaret ile ilgilendiren 4 Umumi Müdürlüğün (İç Tecim Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Örgütleme Genel Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü) birleştirilmesi sonucu kurulmuştur.

Görevleri

* Gümrük politikasının hazırlanmasına dayanaklık etmek ve uygulamak; gümrük hizmetlerinin fıldır, etkin, bereketli, muayyen standartlara makul şekilde yürütülmesini ulaşmak ve denetlemek, * İç tecim hizmetlerine ilişik temel garaz ve politikaların belirlenmesine destek olmak, belirlenen tecim politikasını uygulamak, mukteza koordinasyonu temin etmek, *Özge hava ve kuruluşların iç tecim politikasını etkileyen neşelilik, temas ve düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunu bulmak; ait kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu hayatiyet, birlik ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini hatırlamak, * Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili başka mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını seçmek; gümrükçe konfirme tıpkı muamele yahut kullanıma ilgilendiren gelişim ve işlemleri benzemek; gümrük kontrolüne bağımlı can, pırtı ve araçların sondaj ve kontrolünü yazmak, * Gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi müstelzim rüşvet, fon ve değişik mali yüklerin tahakkuk, öğrenim, takip ve kontrolünü düzenlemek; ertelenmiş arama ve sonradan arama hizmetlerini almak; ihtilaflı durumlarda uzlaşmaya ait işlemleri ayırmak ve benzemek; gümrük işleriyle ilişkin istatistiksel bilgileri fora etmek, almak, değerlendirmek ve afişe etmek, * Arızi ambarlama yerleri, antrepolar, ambarlar, tasfıyelik pırtı depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine cevaz atfetmek, işletmek, işlettirmek ve nezaret etmek; gümrük mevzuatına göre tasfıyelik kuzuluk gelen eşyanın tasfiye işlemlerini aparmak, * Gümrüklü kayran ve sahalarda yalnız, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgilendiren kuruluşlarla işbirliği açmak vasıtasıyla kaçakçılığı gölge etmek, tutkun olmak ve araştırmak, *Kişmiri ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı kâin hava ve bahir limanlarında, başıboş bölgeler, antrepolar ile gümrüklü meydan ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük saye görevlerini namına getirmek, *Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu keşfetmek ve amme düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, *Vekillik hizmetlerine ilgilendiren adına arsıulusal kuruluşların ve Avrupa Birliğinin çalışmalarını idrak etmek, Avrupa Birliğine ahenk çalışmalarını benzemek ve bu konularda düşünce yapmak, *Ticarete bahis ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara makul olmasını icat etmek; bu amaçla apayrı kurumların görevi dışındaki alanlarda çevre gözaltı ve denetimi fethetmek ve lazım koordinasyonu seçmek, *Tecim odaları, endüstri odaları, ticaret ve endüstri odaları, deniz tecim odaları, ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ilgili hizmetleri ilgili ayrıksı bakanlıklarla işbirliği suretiyle almak, *Evrensel kabul görmüş bitiren haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve yönetsel tedbirleri ahzetmek, tüketicinin korunmasını sağlayıcı tetkik, araştırma ve tensikat boşaltmak, *Esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ait politikaları, prensip ve hedefleri ilgilendiren kuruluşlarla işbirliği yaparak yakalamak, stratejiler imar etmek, sonuçları tutkun olmak ve görmek, *Şirketler, kooperatifler ve ticaret sicili memurlukları ile esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri çırpmak ve bunları denetlemek, *Bakanlığın fariza alanına giren konularda laboratuvarlar inşa etmek ve çalışmalarını tüydürmek, *Gümrük müşaviri ve yardımcılarıyla mezun gümrük müşavirlerine ilgili zaruri düzenlemeleri yarmak ve murakabe etmek, *Mevzuatla Bakanlığa verilen özge fariza ve hizmetleri boşaltmak.

Vabeste Birimler

Form Teşkilatı

* Avrupa Birligi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü * Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği * Bilgelik İşlem Dairesi Başkanlığı * Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı * Terbiye Dairesi Başkanlığı * Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü * Gümrükler Genel Müdürlüğü * Gümrükler Saye Genel Müdürlüğü * Hukuk Müşavirliği * İç Denetleme Birimi Başkanlığı * İç Tecim Umumi Müdürlüğü * Kooperatifcilik Genel Müdürlüğü * Müsteşarlık * Bakanlık Müşavirliği * Özel Cins Müdürlüğü * Personel Dairesi Başkanlığı * Risk Yönetimi ve Kontrol Umumi Müdürlüğü * Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı * Izleme Geliştirme Başkanlığı * Tüketicinin Korunması ve Etraf Gözetimi Umumi Müdürlüğü * Arıtma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yurtdışı Teşkilatı

* Yurtdışı Teşkilatı * Daimi Temsilcilikler

Dışarılık Teşkilatı

* Gümrük ve Sahabet Başmüdürlükleri

Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar

* Rakiplik Kurumu Başkanlığı

Gümrük ve Ticaret bakanları

Kaynaklar

Vikipedi

Yoruma kapalı.