Genel Blog

Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah kimdir, nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah eşleri ve çocukları!

7

Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah kimdir, nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah eşleri ve çocukları!

Büyük Selçuklu İmparatoru Melikşah kimdir? sorusu TRT’nin dizisiyle gündeme geldi. Türk tarihinin en kayda değer hükümdarlarından olan Sultan Melikşah’ın hayatına yoğun alaka gösteriliyor. Babası Alpaslan’ın vurulması ile birlikte, az önce 18 yaşındayken tahta geçmiştir. Kısa sürede herkes kadar kabul gören Melikşah, savaşlardaki başarısı ile tarihe namına yazdırmıştır. Peki, Büyük Selçuklu İmparatoru Melikşah kimdir? Sultan Melikşah kaç yaşında, nasıl öldü?

Selçuklu Sultanı Melikşah nasıl öldü?

Büyük Selçukluların muktedir veziri Nizâmülmülk, 14 Ekim 1092’de Nihâvend yakınlarında dilenci kılığında yanında sokulan bir İsmâilî fedâisi kadar hançerlenerek öldürüldü.

Melikşah kimdir?

Türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 yılında Bağdat’ta 38 yaşında iken ölmüştür. Tarih her tarafında cesareti, azmi, savaşlardaki başarısıyla örnek olmuş bir isimdir. Büyük İran şairi Ömer Hayyam onun sarayında himaye görmüş o devrin büyük düşünce adamlarındandır. Melikşah’ın en büyük ideali, tüm Müslüman devletleri bir sancak aşağı toplayarak İslam Birliği’ni kurmaktı. Geçmişte Anadolu’nun dörtte üçü Melikşah vaktinde elde edilmiştir.

Melikşah’ın hayatı

Melikşah, 16 Ağustos 1055 pazar günü doğmuştur. 18 yaşında tahta geçen Melikşah’ın hükümdar olduğu dönem Büyük Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemidir. Hükümdarlık döneminde Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Önce amcasının isyanını bastırarak Maveraünnehir ile Harzem’i ele geçirdi. Ünlü vezir Nizamülmülk, Melikşah’ın lüzum tahta çıkmasında, gerekse zaferlerinde önemli bir rol oynamıştı. Anadolu’nun dörtte üçü Melikşah vaktinde elde edilmiş ve Suriye’de büyük başarılar kazanılmıştı.

1076’da Kudüs Fatımîler’den, 1085’te Antakya, iki sene sonra da Urfa Bizanslılardan alınmıştır. Halep ve Şam da onun döneminde Selçuk idaresine geçmişti. Devletin hudutları Kaşgar’dan ve Seyhun mecrasından Akdeniz, Kızıl Deniz ve Umman Denizi’ne dek genişlemişti. Bağdat’taki Abbasi Halifeleri de tamamıyla Selçuk İmparatorluğu’nun emri aşağıda bulunuyordu. Yirmi sene hüküm süren I. Melikşah, cesareti gibi zekası ile, ilim sevgisi ve edebî seviyesiyle de tanınmıştır. Kendisi gibi bir Türk soyundan gelmiş olan Veziri Nizamülmülk ile birlikte ayrıca bir çok memleketler almaya, keza de nehirlere köprüler, şehirlere kaleler ve su yolları gibi birçok eserler yapmaya muvaffak olmuştu.

Büyük İran şairi Ömer Hayyam onun sarayında himaye görmüş o devrin büyük düşünce adamlarındandır.

Melikşah, Bağdat’ta bir gözlem evi kurmuş ve 1086 yılında başlayan ve dünyanın güneş civarda dönmesi esasına dayanan bir takvim inkılabı yapmıştı oysa buna “Celalî Takvimi” adı verilir.

Sarayında Türkçe konuşulmakla birlikte edebî dil Farsça idi. Kendisinin öyle güzel rubaileri vardır. Celaleddin Melikşah’ın Berkiyaruk, Sencer, Mehmet adlı üç oğlu vardı ancak üçü de hükümdarlık yapmışlardır.

Melikşah’ın aile hayatı!

Eşleri: Terken Hatun (İbrahim Tamgaç Han’ın kızı, Ahmed, Davud, I. Mahmud ve Mah Melek Hatun’un annesi.)

Zübeyde Hatun (Dikte Yakuti’nin kızı, Berkyaruk’un annesi.)

Taceddin Seferiyye Hatun (Cariye kökenli, Muhammed Tapar ve Ahmed Sencer’in annesi.)

ERKEK ÇOCUKLARI

Ahmed

Davud

Berkyaruk

Muhammed Tapar

Ahmed Sencer

I. Mahmud

Tuğrul

Emir

Humar

KIZ ÇOCUKLARI

Cevher Hatun (Gazneli III. Mesut ile evlenmiştir.)

Mah Melek Hatun (Abbasi Halifesi Muktadi ile evlenmiştir.)

Seyyide Hatun (Abbasi Halifesi Mustazhir ile evlenmiştir.)

Bir önceki yazımız olan Uyanış Büyük Selçuklu Yusuf Hemedani Hazretleri kimdir, nereli? Hemedani ne demek? başlıklı makalemizde büyük selçuklu devleti, büyük selçuklu uyanış 1 bölüm filmi izle ve trt 1 uyanış büyük selçuklu 1 bölüm izle hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.