Genel Blog

Yağmur Üzerine Tefekkür

141

Yağmur Üzerine Tefekkür

Hastalara şifa ve hastalıktan sıyrılmak amacıyla okunacak dualar nelerdir? Elçi Efendimiz’mağara şifa duası var mıdır? Hastalara şifa veren dualar ve sökel duası…

Hz. Aişe’den -radıyallahu anh- rivayete bakarak Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- kendilerine bire bir sayrı getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi:

PEYGAMBERİMİZİN ŞİFA DUASI

Arapça:

Türkçe Okunuşu:Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Anlamı:Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, zira şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan apayrı şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki on paralık ayrımsız çor bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslüman, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

MARAZLI NASIL ŞİFA BULUR?

Yeniden Hz. Aişe’den -radıyallahu anh- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kendisine aynı hastanın şifâ bulması için duâ talebedildiği antlaşma:

Arapça:

sifa_dua-2

Türkçe Okunuşu:Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Anlamı: Cenabıhak’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Cenabıhak’ın izniyle hastamız şifâ bulur.»” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

YILBIK (EPİLEPSİ) HASTALIĞI İÇİN DUA

İbn Abbas’dan -radıyallahu anh- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e bire bir hâtûn başvurma yazar:

“– Ya Resûlallah, ego sar’a illetine duçar oluyorum. Hem birlikte sar’a hâlinde açılıyorum. Allah Teâlâ’ya duâ ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin” dedi. Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kadına hitaben:

“– Dilersen sabret, bu bozuk para mukabilinde sana behişt verilsin. Dilersen dürüstlük ve afiyetin için Tanrı Teâlâya duâ edeyim,” buyurdu.

Sonradan o hâtûn:

“– Yâ Resûlallah, böylecene sabrederim. Serbest sar’a hâlinde açılmamam için Tanrı Teâlâ Hazretlerine duâ ediniz” dedi.

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz üstelik, o halinde açılmaması amacıyla duâ buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslüman, Birr, 54)

DİŞ AĞRISI İÇİN YAKARIŞ

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlardı:

Arapça:

sara_hastalarina_dua

Anlamı: Ağrıyan dişinin konusunda şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin sonuç tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, halk-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

HASTALARA ŞİFA DUASI 

Arabi:

dis_agrisi_duasi

Türki Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Anlamı:Sağlıklı elini vücudunda tasalı olduğun mahalle koyup yedi kez mesh eyle ve değme meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Cenabıhak’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» üstelik. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

CEBRAİL ALEYHİSSELAM’MAĞARA ŞİFA DUASI

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz rahatsızlandıkları antlaşma onu Cibril -aleyhisselam- otama haysiyet ve:

Arabi:

peygamberimize_okunan_dua

Türki Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin aile aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Anlamı: Cenabıhak’ın ismiyle seni tasalı fail seçkin şeyden sana okurum. Rastgele nefsin yahut kıskanç herhangi bir gözün şerrinden Cenabıhak sana şifâ versin. Tanrı’ın adıyla sana okurum.»” derdi.(Müslüman, Selâm 40)

SAYRI DUASI

Hz. Sefir -sallallahu aleyhi ve sellem- benzeri rahatsızlıkları olduğu antlaşma Muavvizeteyn sûrelerini kari, kendi konusunda üfler ve onu tarafından üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Arapça:

peygamberimiz_hasta_oldugunda_okudugu_dua

Türkçe Okunuşu:Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Anlamı: Cenabıhak’ın ismiyle. Ülen Rabbim! Beni öz devân ile tedavi et, bana kişi şifân ile şifâ ver ve beni zat fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

HASTALAR İÇİN ŞİFA DUASI

Daha eceli gelmemiş aynı hastayı müzakere eden tıpkı mü’min yedi el:

Arapça:

eceli_yaklasan_hastaya_okunacak_dua

Türkçe Okunuşu: Es-elullahel-azime rabbel arşil azimi yeryüzü yeşfiyeke.

Anlamı:Balaban Tanrı’tan, nazik Arş’ın Rabbi Cenabıhak’tan sana şifâ vermesini istiyorum!»” derse muhakkak keyif bulur. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, I, 239)

KIRAT’AN’ÜSTELIK GEÇEN ŞİFA AYETLERİ

Düzey’ân-ı Eli Açık’bile bulunan şifâ âyetleri; esenlik için duâ, şifâ üzere duâ, parasız duâsı, hastalara şifâ duâsı arayanlar için sunma enerjik şifâ duâlarıdır.

Tevbe Sûresi, 14. Ayet

Okunuşu: “…Ve yeşfi sudûra kavmin mu’minîn. (mu’minîne).”

Anlamı: “Allah, itikatlı benzeri topluluğun kalplerine iflah versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

Yunus Sûresi, 57. Ayet

Okunuşu: “…Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)”

Anlamı: “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır…” (Yûnus, 57)

Nahl Sûresi, 69. Ayet

Okunuşu: “…Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)…”

Anlamı: “…Onların (arıların) karınlarından renkleri muhtelif bir şerbet (bal) çıkar kim, onda insanlar amacıyla şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

İsrâ Sûresi, 82. Ayet

Okunuşu: “Ve nunezzilu minel düzey’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)….”

Anlamı: “Tığ, Düzem’ân’dan öyle aynı öz indiriyoruz kim o, mü’minler amacıyla şifâ ve rahmettir…” (ahali-İsrâ, 82)

Şuarâ Sûresi, 80. Ayet

Okunuşu: “Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni.”

Anlamı: “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (âdem-Şuarâ, 80)

Fussilet Sûresi, 44. Ayet

Okunuşu: “Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ’)…”

Anlamı: “…Üstelik ki: O, (Kirat’ân) inananlar üzere akıllıcasına yolu gösteren benzeri kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

Kök: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

DÜZEM’ÂN-I KERİM’DAHI GEÇEN ŞİFA AYETLERİ

Yoruma kapalı.