Genel Blog

Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?

15

Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?

Soru: Sahil Emniyet Komutanlığı’nda sivil Elektrik Mühendisi olarak tahsis yapmaktayım. Takriben 3,5 yıldır üstteki ve kendi birliğimde toplam 4 adet trafonun Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu görevi tarafımca yerine getirilmekte. Size sormak istediğim sorular:
1- Toplu sözleşme ile KİT kurumları (TEDAŞ,EÜAŞ ve TEİAŞ) mühendislerine verilmekte olan Yüksek Gerilim Hizmet Tazminatı bana verilme şansı ne kadardır? (31,5 kV gücünde 4 adet trafo yüksek gerilim olarak ifade edilmekte)
2- Tekrar aynı kurumlarda Arazi Tazminatı olarak verilen tazminat tarafıma verilebilir mi? (Ayrı birlikler içerisinde trafolara aylık kontrole gitmekteyim, yaklaşık 20-25 km uzaklık araları bulunmakta.)

Cevap: Yüksek gerilim tazminatı olarak bilinen yüksek gerilim ilave ödemesi toplu anlaşma ile ihdas edilmiş bir ödemedir. Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu kapsamına giren bir takım KİT’lerde 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak mali ve sosyal haklar aralarında yer almaktadır.

2019/1 sayılı Halk Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Finansal ve Sosyal Haklar bölümünün 11. maddesinde, “TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerlerinde, açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Adaleli Akıntı Tesisleri Yönetmeliğinde açıklanmış 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde doğrusu çalışan ulus görevlilerine her gün için 20 TL ek ödenti ödenir.” denilmektedir. Bu hüküm uyarınca yüksek gerilim ek ödemesi sadece TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlüklerinde görevli personele ödenecek olup, ayrı kurumlarda benzer nitelikte görev yapan personele ödenmesi mümkün değildir. Laf konusu ödemeden diğer hizmet kollarında görevli personelin de yararlanabilmesi için bu hükme toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin tamamını kapsayan genel hükümleri arasında yer verilmesi gerekmekte olup, 2021 yılında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde bu istek yetkili konfederasyon ve sendikalar tarafından gündeme getirilebilecektir.

bir de arazi tazminatı olarak bilinen ilave özel hizmet tazminatı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı cetvelin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6. sırasına dayanılarak ödenmektedir. Ödemeye ilişkin detaylar ise 11.5.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Çabuk No. lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere tarafından, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü esnasında sayılanlara, laf konusu ilave özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için;

a) Bu personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık dilekçe birimleri, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık egzersiz mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,

b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili bölüm amirlerince belirlenen ödev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı,

tatmin edici olacaktır.

neticede;

– Yüksek gerilim ek ödemesinin toplu anlaşma hükmü gereği TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlükleri dışındaki kurumlarda görevli personele ödenemeyeceğini,

– Arazi tazminatı olarak aşina ilave özel hizmet tazminatının ise 657 sayılı Kanuna yan teknik hizmetler sınıfındaki personelden 160 Hızlı No. lu Tebliğde belirlenen koşulları taşıyanlara ödenebileceğini,

değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Önlisans mezunu sağlıkçı farklı bir alanda lisans diploması alırsa tazminat oranı ne olur? başlıklı makalemizde önlisans mezunu, önlisans mezunu askerde ne olur ve önlisans mezunu iş ilanları hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.